O firmie

Nasze Biuro Detektywistyczne SPYSPY działa na podstawie wpisu do rejestru działalności  regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0003618 wydanej przez Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie. To upoważnia Nas do działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Europy. Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z racji wykonywanej działalności detektywistycznej.

Biuro Detektywistyczne SPYSPY to zespół licencjonowanych detektywów, byłych pracowników służb mundurowych, którym nadrzędnym celem działania jest dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych informacji, umożliwiających podjęcie właściwych decyzji osobistych lub biznesowych.

Gwarantujemy profesjonalizm, dyskrecję i skuteczność działania. Przyjmując zlecenie, jesteśmy przekonani o możliwości jego realizacji.

Wszelkie przedsięwzięcia konsultujemy na bieżąco z Państwem i realizujemy po jego akceptacji. Przestrzegamy etycznych aspektów podczas wykonywania powierzonego zlecenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, powierzone nam dane osobowe podlegają  szczególnej ochronie na każdym etapie realizacji usługi detektywistycznej.