Kontrola pracownika/Usługa incognito

Dzięki Kontroli Pracownika (Usłudze Incognito) jesteście Państwo w stanie skontrolować jakość usług świadczonych przez Waszych pracowników. To czego nie zobaczycie w raportach i na nagraniach monitoringu, Detektyw z naszego biura uwzględni w sprawozdaniu.

Usługa Kontroli Pracownika skierowana jest do firm. To dzięki niej możemy stwierdzić jaka atmosfera i stosunki panują wewnątrz firmy, nagrać naganne zachowania pracowników wypełniających codzienne obowiązki. Możemy także skontrolować przestrzeganie procedur i tajemnic firmy.